• 2018.01.09 - Zapraszamy do Centrum Młodych na ul. Inżynierską 1!
 • 2018.03 - zbliża się XI edycja Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych
 • 2018.04.29 - 23 rocznica powstania świetlicy Nasz Klub
Strony naszych
projektów:
RadioPraga.pl    Festiwal Filmów Młodzieżowych    Portal jaktoco?    Tu Praga    Praska wiatoteka    wsparcie w starcie
 
Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości to projekt realizowany od 2005 roku. Zajęcia odbywają się w grupie 15 osobowej. Przeznaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy myślą o funkcjonowaniu na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem założenia własnej firmy i zachowań konsumenckich. 
 
Etap I – organizacja wyjazdowego treningu umiejętności interpersonalnych, służącego integracji grupy oraz nabyciu umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy – zwłaszcza przy prowadzeniu działalności na własny rachunek. 
 
Trening interpersonalny (trening otwierający realną komunikację w grupie, uczestnicy mają możliwość przyjrzenia się bliżej swoim ograniczeniom osobistym, możliwość weryfikacji obrazu własnej osoby, z tym jak ich postrzegają inni, możliwość obserwowania jakie role przyjmują w grupie poszczególni uczestnicy i dlaczego tak się dzieje, trening nastawiony jest także na optymalizację komunikacji międzyludzkiej i funkcjonowania emocjonalnego, uczestnicy treningu mają szansę otrzymania informacji zwrotnych dotyczących własnej osoby od wszystkich członków grupy). Trening organizowany jest w formie wyjazdowej, ponieważ ta forma mimo, że droższa jest decydowanie bardziej efektywna. 
 
Wynika to nie tylko z naszych kilkuletnich doświadczeń. Daje też sporo możliwości dodatkowych doświadczeń dla uczestników związanych z całodobowym pobytem w zakresie wzajemnej wymiany, bez dodatkowych kosztów. W ankietach ewaluacyjnych oraz w zwrotach na koniec dotychczasowych treningów młodzi ludzie podkreślali, że było to dla nich pierwsze tak poważne doświadczenie spotkania się z otwartą komunikacją i weryfikacja własnej wiedzy o sobie i swoich ograniczeniach a także mocnych stronach. Trening jest podstawą dalszej pracy – na bazie tych doświadczeń młodzi ludzie są bardziej otwarci i kreatywni, lepiej pracują w grupie i bardziej realnie oceniają rzeczywistość i samych siebie. Jest to niezbędna umiejętność zwłaszcza przy planach podjęcia własnej działalności gospodarczej. 
 
Etap II – realizacja warsztatów tematycznych (rynek pracy, prawo, zakładanie i prowadzenie własnej firmy, podatki, ubezpieczenia, marketing, biznesplan, instytucje rynku pracy, zachowania konsumenckie i ich wpływ na społeczności - 3 weekendowe, 20 godzinne warsztaty). 
 
Typowo warsztatowe zajęcia przybliżające realia prowadzenia własnej działalności gospodarczej i funkcjonowania na rynku roli konsumenta. Zajęcia z jednej strony mają przedstawić twarde realia ekonomiczno-biznesowe prowadzenia firmy, ale z drugiej strony pokazać wiele czynników wpływających na stabilność Rynku i funkcjonowania na nim zarówno w roli przedsiębiorcy jak i konsumenta. Głównym celem jest uruchomienie myślenia w kategoriach biznesowych, wyzwolenia przedsiębiorczej postawy (rozumianej jako kreatywne wykorzystanie własnych możliwości w celu osiągnięcia założonego celu przy minimalizacji kosztów). 
 
Ponieważ większość uczestników zajęć ma jeszcze kilka lat przed sobą zanim będą musieli zaistnieć na rynku pracy, dlatego zajęcia zmierzają do rozbudzenia w nich fascynacji kreowaniem swojej ścieżki rozwoju zawodowego i pokazaniu możliwości i zagrożeń, związanych z prowadzeniem własnej firmy. Chcemy pokazać, że bycie przedsiębiorczym jest nie tylko pewną postawą na rynku, ale bardziej stanem umysłu i sposobem patrzenia na świat – także w sytuacjach nie związanych z biznesem. 
 
Etap III – konsultacje indywidualne własnych projektów uczestników. 
Uczestnicy projektu mają za zadanie stworzenie własnych Firm, opracowanie strategii ich funkcjonowania. Chcemy dać młodym ludziom szansę skonfrontowania zdobytej wiedzy i własnych pomysłów z realiami funkcjonowania w rzeczywistości biznesowej. 
 
Dlatego na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy zaproponują swoje pomysły na biznes – w formule podobnej do jednego z programów TV. W ramach indywidualnych konsultacji dopracują prezentacje swoich wirtualnych Firm i na koniec zaprezentują je wszystkim uczestnikom – zaś realizatorzy z grupą będą ich recenzentami. 
 
mBank
31 1140 2004 0000 3102 7749 6095
KRS 0000163383
Wspierają nas:
 • Wspierają nas: 1
 • Wspierają nas: 2
 • Wspierają nas: 3
 • Wspierają nas: 4
 • Wspierają nas: 5
 • Wspierają nas: 6
 • Wspierają nas: 7
 • Wspierają nas: 8
 • Wspierają nas: 9
 • Wspierają nas: 10
 • Wspierają nas: 11
 • Wspierają nas: 12
 • Wspierają nas: 13
 • Wspierają nas: 14
 • Wspierają nas: 15
 • Wspierają nas: 16
 • Wspierają nas: 17
 • Wspierają nas: 18
 • Wspierają nas: 19
 • Wspierają nas: 20
 • Wspierają nas: 21
 • Wspierają nas: 22
 • Wspierają nas: 23
 • Wspierają nas: 24
 • Wspierają nas: 25
 • Wspierają nas: 26
 • Wspierają nas: 27
 • Wspierają nas: 28
 • Wspierają nas: 29
 • Wspierają nas: 30
 • Wspierają nas: 31
 • Wspierają nas: 32
 • Wspierają nas: 33
 • Wspierają nas: 34
 • Wspierają nas: 35
 • Wspierają nas: 36
 • Wspierają nas: 37
 • Wspierają nas: 38
 • Wspierają nas: 39
 • Wspierają nas: 40
 • Wspierają nas: 41
 • Wspierają nas: 42
 • Wspierają nas: 43
 • Wspierają nas: 44
 • Wspierają nas: 45
 • Wspierają nas: 46
 • Wspierają nas: 47
 • Wspierają nas: 48
 • Wspierają nas: 49
 • Wspierają nas: 50
 • Wspierają nas: 51
Serduszko na Facebook'u
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję