• 2018.01.09 - Zapraszamy do Centrum Młodych na ul. Inżynierską 1!
 • 2018.03 - zbliża się XI edycja Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych
 • 2018.04.29 - 23 rocznica powstania świetlicy Nasz Klub
Strony naszych
projektów:
RadioPraga.pl    Festiwal Filmów Młodzieżowych    Portal jaktoco?    Tu Praga    Praska wiatoteka    wsparcie w starcie

Nasz projekt pod nazwą „Spróbujmy Razem” od lipca 2023 wsparty został dzięki współpracy z Fundacją Drzewo i Jutro. Wsparcie finansowe otrzymane od Fundacji pozwoliło na zatrudnienie do prowadzonej przez nas placówki wsparcia dziennego dodatkowego Wychowawcy.

 

Dzięki realizowanej współpracy możliwa jest kontynuacja działań placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej z funkcją opiekuńczą (socjoterapeutycznej), z kompleksowym programem wsparcia rodzin objętych opieką.

W ramach realizacji zadania realizujemy prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej (dla dwóch stałych grup wiekowych) dla dzieci i młodzieży z terenów Pragi Północ.

W placówce prowadzone są min:

 1. Zajęcia specjalistyczne w tym:

- Zajęcia socjoterapeutyczne

Socjoterapia jako forma pomocy adresowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Celem psychoedukacji jest uczenie się określonych umiejętności psychologicznych jak choćby komunikowania się, asertywności, negocjacji czy samodzielnego prowadzenia zajęć z grupą, poprzez uczestnictwo w treningach zadaniowych i warsztatach kompetencyjnych. Zajęcia socjoterapeutyczne realizują trzy rodzaje celów: rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne. Cele rozwojowe ściśle związane są z wiekiem uczestników. W każdej fazie ludzkiego życia dominują inne potrzeby, których zaspokojenie odgrywa kluczową rolę w procesie prawidłowego rozwoju jednostki. U dzieci w wieku wczesnoszkolnym dominuje potrzeba aktywności ruchowej, zabawy, wsparcia ze strony dorosłych, „zachłanność” na wiedzę niemalże ze wszystkich dziedzin życia. Cele edukacyjne; wspomagają procesy nabywania wiedzy o sobie, o innych, rozumienia świata społecznego np. uczenie się rozpoznawania emocji, poznawanie mechanizmów uzależnień, uczenie się pełnienia określonych ról społecznych: dziecka, ucznia, kolegi. Jednakże istotą zajęć jest realizacja celów terapeutycznych. Aby zajęcia socjoterapeutyczne miały korekcyjny charakter i „uzdrawiającą moc” należy stworzyć uczestnikom możliwość udziału w sytuacjach społecznych, które dostarczą im doświadczeń przeciwstawnych doznanym urazom, stwarzając szansę prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Które staną się budulcem nowych umiejętności psychologicznych umożliwiających bądź ułatwiających komunikację interpersonalną. Bardzo istotna jest również możliwość odreagowania napięć emocjonalnych.

- Terapia pedagogiczna w tym logopedia i reedukacja

Zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).Celem zajęć będzie eliminowanie stresu i napięć emocjonalnych wynikających z występujących trudności w nauce, stymulowanie procesów poznawczych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, podnoszenie sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie koncentracji uwagi, usprawnianie techniki czytania. Przyczynią się one do usprawnienia procesów poznawczych, umożliwią rozwój procesów myślowych oraz lepszą koncentrację uwagi i skupienie się uczniów na konkretnym zadaniu. Praca zmierzająca do korekcji zaburzonych funkcji odbędzie się poprzez: usprawnianie analizatorów (wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno ruchowego) oraz integrację ich funkcji. Połączenie oddziaływań terapeutycznych usprawniających funkcje percepcyjno- motoryczne z ćwiczeniami poprawnej wymowy przyczynią się do pełniejszej stymulacji rozwoju dziecka, wpłyną na uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych. Metodyka pracy opierać się będzie na profesjonalnych metodach pracy terapeuty pedagogicznego, logopedy, TUS, SI, (Metoda Dobrego Startu, Metoda P. A. Dennisona, Metoda N. C. Kepharta, Metoda Glenna Domana, Metoda 18 struktur).

- Konsultacje psychologiczne – (w zależności od potrzeb)

Indywidualne spotkania z psychologiem w celu uzyskania wsparcia w rozwiązaniu trudności emocjonalnych, wsparcie w procesie diagnozy. Kierowanie do wyspecjalizowanych jednostek diagnostycznych takich jak Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne.

- „Pogotowie Lekcyjne”, - korepetycje (indywidualne korepetycje z poszczególnych przedmiotów celem nadrobienia zaległości edukacyjnych i wyrównania braków poszczególnych podopiecznych) – w zależności od potrzeb. Duży nacisk kładziony jest na to aby nauka odbywała się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze. Ważne jest także aby elementy edukacji pomagające nadrobić zaległości były „przemycane” w formie zabawy.

 1. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze służą głównie poszerzeniu wiedzy o świecie, nabyciu różnorodnych umiejętności i uzyskaniu wiedzy, a także wspólnej zabawie i rekreacji. Głównym celem jest wyrównanie deficytów rozwojowych i społecznych, wyrównanie szans w stosunku do rówieśników, gdyż poczucie inności oraz braku możliwości i perspektyw jest częstą przyczyną wchodzenia w grupy kontrkulturowe i w konsekwencji w przestępczość i uzależnienia.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin dziennie, wyłączając dni wolne od pracy (również w niektóre weekendy prowadzone będą dodatkowe działania)

 1. Zajęcia kulinarne - pod okiem wychowawców lub wolontariuszy w placówce realizowane są warsztaty ze zdrowego odżywiania. (w zależności od potrzeb)
 2. Zajęcia weekendowe - w ramach tego działania realizujemy aktywności weekendowe - do wyboru: wycieczki, rodzinne wyjścia, biwaki, organizowane świąt itp). – w zależności od potrzeb)
 1. Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowanie – w tym min:

- Zajęcia sportowo- ruchowe : wyjścia na basen, boisko, place zabaw, treningi piłkarskie itp.

Zajęcia wspomagają rozwój fizyczny, rozwijają nadal ważna dla wieku motorykę duża. Są też formą odreagowania emocji.

- Zajęcia artystyczne:

Zajęcia plastyczne, rozwijające zdolności manualne (wspierające rozwój motoryki małej, bardzo ważnej dla wieku wczesnoszkolnego), wyobraźnię. np. używanie różnych technik malarskich, lepienie z gliny, nauka szycia z filcu, decupage, robienie biżuterii itp.

- zajęcia warsztatowe:

x dziennikarstwo radiowe - przygotowanie materiałów, nagrania reportaży, prowadzenie audycji radiowej przez dzieci w RadioPraga.pl.

x zajęcia fotograficzne - zajęcia uczące podstaw fotografii: nauka obsługi aparatu, pojęcie perspektywy, portret, fotografia makro, pejzaż, obsługa prostych programów do obróbki fotografii, nauka korzystania ze sprzętu do wywoływania fotografii analogowej.

x zajęcia filmowe - kontynuacja zajęć filmowych – realizacja dokumentów i filmów fabularnych, które będą prezentowane m.in. na naszym Praskim Festiwalu Filmów Młodzieżowych, ale także na pokazach w innych miastach Polski.

x zajęcia taneczne- poprawiające koordynację ruchową oraz rozwijające pasję wychowanków, jaką jest taniec.

x Kosmetyka, wizaż, moda – dla dziewcząt. Nauka jak dbać o siebie, jak zrobić profesjonalny makijaż, jak się modnie uczesać. Zajęcia pomagają w nabywanie nawyków utrzymania czystości ciała, higieny osobistej. Być może dla części dzieci, będzie to dobry początek drogi zawodowej.

x „noce filmowe” - całonocne maratony filmowe. Wieloletnie doświadczenie pokazuję, ze jest to jedna z ulubionych form rozrywki naszych podopiecznych. Możliwość spędzenia wspólnie z koleżankami i kolegami nocy poza domem, jest niesamowicie atrakcyjna dla dzieci. Pomaga to bardzo w procesie integracji grupy.

x bajkoterapia - wspólne czytanie bajek i opowiadań dziecięcych.

x zajęcia muzyczne – nauka śpiewu, przygotowanie nagrania muzycznego, występ przed publicznością itp.

Wsparcie finansowe otrzymane dzięki współpracy z Fundacją „Drzewo i Jutro” pozwala nam wzmocnić podstawową formułę naszej pracy jaką jest relacja dorosły dziecko. Pozytywna relacja jest motorem zmiany i właśnie dzięki tej współpracy ten motor ma szansę właściwie działać!

 

mBank
31 1140 2004 0000 3102 7749 6095
KRS 0000163383
Wspierają nas:
 • Wspierają nas: 1
 • Wspierają nas: 2
 • Wspierają nas: 3
 • Wspierają nas: 4
 • Wspierają nas: 5
 • Wspierają nas: 6
 • Wspierają nas: 7
 • Wspierają nas: 8
 • Wspierają nas: 9
 • Wspierają nas: 10
 • Wspierają nas: 11
 • Wspierają nas: 12
 • Wspierają nas: 13
 • Wspierają nas: 14
 • Wspierają nas: 15
 • Wspierają nas: 16
 • Wspierają nas: 17
 • Wspierają nas: 18
 • Wspierają nas: 19
 • Wspierają nas: 20
 • Wspierają nas: 21
 • Wspierają nas: 22
 • Wspierają nas: 23
 • Wspierają nas: 24
 • Wspierają nas: 25
 • Wspierają nas: 26
 • Wspierają nas: 27
 • Wspierają nas: 28
 • Wspierają nas: 29
 • Wspierają nas: 30
 • Wspierają nas: 31
 • Wspierają nas: 32
 • Wspierają nas: 33
 • Wspierają nas: 34
 • Wspierają nas: 35
 • Wspierają nas: 36
 • Wspierają nas: 37
 • Wspierają nas: 38
 • Wspierają nas: 39
 • Wspierają nas: 40
 • Wspierają nas: 41
 • Wspierają nas: 42
 • Wspierają nas: 43
 • Wspierają nas: 44
 • Wspierają nas: 45
 • Wspierają nas: 46
 • Wspierają nas: 47
 • Wspierają nas: 48
 • Wspierają nas: 49
 • Wspierają nas: 50
 • Wspierają nas: 51
Serduszko na Facebook'u
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję